EN / TH

Apple Monkey ติดอันดับอาหารเสริมสำหรับเด็กที่ทำให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่ดีประจำปี 2021

ได้รับการจัดอันดับที่ 4 โดยเว็บไซต์ mybest : https://my-best.in.th/48515

การคัดเลือกมาจากผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำการเลือกอาหารเสริมสำเร็จรูปสำหรับเด็กทารกโดยเลือกจากอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีส่วนผสมจากผักและผลไม้ออร์แกนิก เพราะทำให้เกิดความมั่นใจตั้งแต่การเพาะปลูก และได้รับสารอาหารครบถ้วนอีกทั้งยังคัดเลือกจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นซองแยกสามารถพกพาได้สะดวก สุดท้ายคัดเลือกจากการไม่มีวัตถุเติมแต่งอาหาร เช่นวัตถุกันเสีย เพราะอาจเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในเด็ก
Copyright 2018 © Apple Monkey